DASAR PRIVASI DAN POLISI

DASAR PRIVASI IONNEX SDN BHD DAN SEMUA PIHAK YANG BERKAITAN
Ionnex Sdn Bhd dan semua pihak berkaitan (Sekarang dikenali sebagai Ionnex) berkomited untuk memastikan bahawa privasi pengguna dilindungi. Dasar Privasi ini menerangkan bagaimana Ionnex menggunakan maklumat yang telah dikumpul mengenai Pengguna, bagaimana Pengguna boleh mengarahkan Ionnex jika Pengguna lebih suka menghadkan penggunaan maklumat itu dan prosedur Ionnex yang telah ada di tempat pelindungan privasi Pengguna. Pengguna mengakui bahawa pengguna telah membaca Dasar Privasi Ionnex yang berikut sebelum menggunakan perkhidmatan aplikasi INIKAN BOLA dan bersetuju menerima syarat-syarat Dasar Privasi.

1. Maklumat apakah yang kami kumpul?
Maklumat Pengenalpastian Peribadi: Apabila anda melanggan perkhidmatan INIKAN BOLA atau hubungi kami, kami mungkin mengumpul pelbagai maklumat, termasuk nama anda, nombor telefon dan keutamaan hubungan.
“Cookies”: Ionnex juga mungkin maklumat bukan peribadi yang dikenal pasti melalui penggunaan cookies.

2. Apakah yang kami lakukan dengan maklumat yang kami ambil?
Ionnex mengumpul maklumat ini untuk membolehkan ianya memproses perkhidmatan langganan kepada pengguna, untuk mengurus dan memproses semua urus niaga dan urusan pengguna berkenaan perkhidmatan, untuk menghubungi pengguna dan menyediakan perkhidmatan pelanggan kepada pengguna.

Maklumat yang berkaitan kemudiannya digunakan oleh Ionnex, ejen-ejen dan sub-kontraktor untuk menyediakan pengguna dengan penyata akaunnya dan untuk berkomunikasi dengan pengguna mengenai apa-apa perkara yang berhubungan dengan pengendalian akaun pengguna dan penyediaan maklumat secara umum.

Ionnex juga boleh menggunakan maklumat agregat dan statistik bagi tujuan pemantauan penggunaan laman web untuk membantu Ionnex membangunkan aplikasi dan perkhidmatan serta boleh memberikan maklumat agregat kepada pihak ketiga. Statistik ini tidak termasuk maklumat yang boleh digunakan untuk mengenal pasti individu.

Dari masa ke semasa Ionnex boleh memberikan maklumat pengguna kepada agensi-agensi perkhidmatan pelanggan untuk tujuan penyelidikan dan analisis supaya Ionnex boleh memantau dan mempertingkatkan kualiti perkhidmatan yang disediakan. Ionnex boleh menghubungi pengguna melalui pos, e-mel atau telefon untuk meminta maklumbalas pengguna dan komen pengguna mengenai perkhidmatan Ionnex.

Ionnex juga mungkin ingin memberikan maklumat pengguna tentang ciri-ciri istimewa aplikasi atau apa-apa perkhidmatan atau produk lain yang difikirkannya menarik untuk pengguna.

Ionnex tidak berkongsi Maklumat Peribadi Pengguna dengan pihak-pihak ketiga yang lain untuk tujuan pemasaran langsung mereka sendiri.
Ionnex boleh menjejaki lawatan pengguna kepada mana-mana aplikasi dengan meletakkan cookies pada cakera keras komputer pengguna atau telefon bimbit pengguna apabila pengguna memasuki halaman tersebut.

3. Bagaimana kita melindungi maklumat pengguna
Internet bukanlah perantara yang selamat. Ionnex tidak boleh menerima apa-apa tanggungjawab bagi sebarang akses tanpa kebenaran atau kehilangan Maklumat Peribadi Pengguna, melainkan selaras dengan Dasar Privasi dan Terma Syarat ini.

Ionnex telah diletakkan ke dalam dasar tempat keselamatan, peraturan dan langkah-langkah teknikal untuk melindungi maklumat peribadi pengguna dari akses yang tidak dibenarkan, penggunaan dan pendedahan yang tidak betul, pengubahsuaian yang tidak dibenarkan, kemusnahan yang menyalahi undang-undang atau kerugian akibat kemalangan.

Semua pekerja Ionnex dan pemproses data, yang boleh mengakses dan dikaitkan dengan pemprosessan maklumat peribadi, mempunyai tanggungjawab untuk menghormati kerahsiaan Maklumat Peribadi Pengguna.

Walaupun Ionnex tidak dapat menjamin kerugian itu, penyalahgunaan atau pengubahsuaian data tidak akan berlaku, ia berusaha secara munasabah untuk mengelakkan kejadiaan yang tidak diingini.

Maklumat peribadi yang Ionnex kumpulkan daripada pengguna akan disimpan dan disokong dengan selamat di lokasi terhad dan dikawal. Hanya kakitangan yang diberi kuasa dengan ID pengguna dan kata laluan dari Ionnex dibenarkan untuk mengakses maklumat.

4. Jualan Perniagaan
Jika perniagaan itu dijual atau digabungkan dengan perniagaan lain, butiran pengguna boleh didedahkan kepada penasihat Ionnex dan mana-mana prospektif pembeli dan penasihat mereka dan akan disampaikan kepada pemilik baru perniagaan.

5. Pengemaskinian Maklumat Peribadi
Di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi Malaysia 2010, pengguna mempunyai hak untuk meminta akses dan pembetulan sebarang maklumat peribadi yang pengguna sudah sediakan. Pengguna boleh membuat tuntutan itu dengan menulis kepada Pegawai Perlindungan Data Ionnex di Unit 15-13, Q Sentral, 2A, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia, atau hantarkan e-mel kepada marketing@inikanbola.my atau hubungi +603 2722 7130.

Pengguna bertanggungjawab untuk menyediakan maklumat yang tepat dan lengkap untuk Ionnex tentang dirinya dan mana-mana orang lain yang maklumat peribadi mereka Ionnex sediakan. Jika maklumat yang disediakan oleh pengguna kepada Ionnex berubah, contohnya jika terdapat perubahan pada alamat e-mel, nama atau butiran pembayaran atau pengguna yang ingin membatalkan pendaftarannya, pengguna hendaklah memberitahu Ionnex butiran yang tepat dengan menulis kepada Pegawai Perlindungan Data Ionnex di Unit 15-13, Q Sentral, 2A, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia, atau hantarkan e-mel kepada marketing@inikanbola.my atau hubungi +603 2722 7130.

6. Persetujuan Pengguna
Dengan mengemukakan maklumat, pengguna bersetuju dengan penggunaan maklumat seperti yang dinyatakan dalam Polisi ini.
Jika Ionnex mengubah Dasar Privasi dan Polisinya. Ia akan memaklumkan perubahan di dalam laman web ini dan boleh meletakkan notis di halaman webnya yang lain supaya pengguna mungkin tidak sedar maklumat yang dikumpul dan bagaimana ia digunakan pada setiap masa. Ionnex juga akan hantar e-mel kepada pengguna jika membuat apa-apa perubahan supaya pengguna boleh bersetuju penggunaan maklumat dari Ionnex dengan cara yang demikian. Penggunaan yang berterusan terhadap perkhidmatan akan menandakan bahawa pengguna bersetuju dengan mana-mana perubahan tersebut.

Oleh kerana sifat global infrastuktur Internet, maklumat yang pengguna sediakan boleh dipindahkan atau transit ke negara-negara luar Malaysia yang tidak mempunyai tempat perlindungan yang sama mengenai data pengguna dan penggunaannya seperti yang dinyatakan dalam Polisi ini. Walau bagaimanapun, Ionnex telah mengambil langkah-langkah yang digariskan di atas untuk cuba meningkatkan keselamatan maklumat pengguna. Dengan mengemukakan maklumat pengguna bersetuju untuk pemindahan ini.

7. Laman Web yang Berkaitan dan Pihak Ketiga
INIKAN BOLA atau mana-mana laman web Ionnex yang mempunyai pautan kepada laman pihak ketiga. Ionnex sentiasa cuba menjelaskan bahawa apabila pengguna meninggalkan laman Ionnex, Ionnex tidak akan bertanggungjawab terhadap laman pihak ketiga tersebut dan apa-apa maklumat peribadi yang disediakan oleh pengguna di laman-laman tersebut tidak akan mendapat manfaat daripada Dasar Privasi dan akan tertakluk kepada dasar privasi pihak ketiga yang berkenaan (jika ada).

8. Bagaimana untuk menghubungi Pegawai Data?
Ionnex mengalu-alukan pandangan pengguna mengenai laman web dan Polisi Peribadi kami. Sekiranya pengguna ingin menghubungi Ionnex dengan sebarang pertanyaan atau komen sila hantar e-mel kepada marketing@inikanbola.my atau hubungi +603 2722 7130.