1. Pengenalan
Syarat Berkaitan. Terima kasih kerana memuat turun Inikan Bola. Inikan Bola adalah aplikasi mudah alih yang dibangunkan oleh Ionnex Sdn Bhd. Yang terletak di Unit 15-13, Q Sentral, 2A, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia. Inikan Bola adalah “Aplikasi”, dan Terma Inikan Bola Perkhidmatan adalah syarat tambahan yang dikenakan kepada penggunaan Inikan Bola. Penggunaan anda terhadap Inikan Bola dan kandungan yang ada di atasnya adalah tertakluk kepada Terma Inikan Bola Perkhidmatan dan Inikan Bola (bersama-sama dirujuk sebagai “Terma”).

Jika terdapat apa-apa percanggahan antara Terma Inikan Bola Perkhidmatan dan Inikan Bola, Terma Inikan Bola Perkhidmatan akan diguna pakai.
Penggunaan aplikasi Inikan Bola memerlukan anda bersetuju dengan syarat-syarat berikut. Sila baca dengan teliti. Jika anda tidak memahami Syarat, atau tidak menerima mana-mana bahagian daripada mereka, maka anda tidak perlu menggunakan aplikasi Inikan Bola. Sesetengah produk dan ciri-ciri mungkin tidak tersedia di semua negara-negara

2. Penggunaan anda terhadap Inikan Bola
Sekatan umur. Untuk menggunakan Inikan Bola anda perlu berumur 18 tahun atau lebih tua. Jika anda dibawah 18 tahun, anda mesti mempunyai kebenaran ibu bapa atau penjaga yang sah untuk menggunakan Inikan Bola dan menerima Syarat. Anda tidak perlu mengakses Inikan Bola jika anda adalah orang yang yang dilarang atau sebaliknya secara sah dilarang daripada menerima atau menggunakan Perkhidmatan atau mana-mana kandungan di bawah undang-undang negara di mana anda tinggal atau dari mana anda mengakses atau menggunakan Inikan Bola. Anda mesti mematuhi mana-mana sekatan umur tambahan yang mungkin dikenakan untuk penggunaan Kandungan tertentu pada Inikan Bola.

Keperluan Penggunaan Asas. Untuk menggunakan Aplikasi, anda akan memerlukan peranti yang memenuhi keperluan sistem dan keserasian untuk kandungan yang berkaitan, yang mungkin berubah dari semasa ke semasa, akses Internet, dan perisian serasi. Keupayaan anda untuk menggunakan Perkhidmatan dan prestasi Perkhidmatan tersebut mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor ini. Keperluan sistem tersebut adalah tanggungjawab anda.

Kemas kini. Anda mungkin perlu untuk mengemas kini aplikasi Inikan Bola yang kami perkenalkan dari masa ke masa untuk menggunakan Inikan Bola dan mengakses atau melihat kandungan. Kandungan yang berasal dari Inikan Bola mungkin berkomunikasi dengan pelayan Inikan Bola dari semasa ke semasa untuk menyemak kemas kini tersedia untuk Kandungan dan fungsi Inikan Bola, seperti pepijat, patch, fungsi tambahan, pemalam dan versi baru (secara kolektif , “Maklumat”).

Maklumat tentang Anda. Untuk mengakses perkhidmatan atau kandungan tertentu pada Inikan Bola, anda mungkin dikehendaki untuk menyediakan maklumat mengenai diri anda seperti nama, e-mel dan nombor telefon. Maklumat yang anda berikan akan dikumpul untuk masa depan menggunakan untuk pasukan teknikal Inikan Bola.
Akses yang tidak dibenarkan untuk Akaun. Anda mesti menyimpan butiran pengguna anda dengan selamat dan tidak berkongsi dengan orang lain. Anda tidak boleh mengumpulkan atau apa-apa data peribadi mana-mana pengguna Inikan Bola atau mana-mana pengguna Inikan Bola Perkhidmatan lain melalui Inikan Bola, termasuk nama-nama akaun.

3. Pembelian dan Pembayaran
Kandungan percuma. Inikan Bola boleh membenarkan anda untuk melihat Kandungan percuma. Apa-apa terma dan syarat yang dikenakan kepada kandungan yang dibeli akan memohon kepada kandungan percuma, kecuali berkenaan dengan perkara yang berkaitan pembayaran (contohnya, peruntukan bayaran balik yang berkaitan dengan syarat-syarat ini tidak terpakai kepada kandungan percuma seperti). Inikan Bola boleh mengenakan had ke atas akses dan penggunaan Kandungan percuma yang tertentu.

Langgan Kandungan. Kontrak anda bagi pembelian dan penggunaan Kandungan selesai sebaik sahaja anda menerima SMS daripada Inikan Bola mengesahkan pembelian anda Kandungan itu, dan pelaksanaan kontrak ini bermula sebaik sahaja pembelian selesai.

Pembayaran. Untuk membeli Kandungan pada Inikan Bola, anda mesti bersetuju dengan terma pembayaran seperti yang dinyatakan dalam Syarat Pembayaran Inikan Bola. Pembayaran Syarat Perkhidmatan dan Dasar Privasi ini juga digunakan setiap kali anda ingin membeli Kandungan. Sila pastikan anda membaca syarat-syarat dengan teliti sebelum membuat sebarang pembelian.

Cara Pembayaran. Cara pembayaran untuk membeli kandungan dalam Inikan Bola adalah menggunakan akaun rangkaian mudah alih telefon pintar anda. Caj akan dikenakan melalui “Google payment gate way” dengan 2 cara iaitu menolak nilai kredit bagi pengguna prabayar dan bagi pengguna pascabayar akan dikenakan dalam bil. Cara yang kedua menggunakan “Google Wallet” penolakan dari pengguna kad kredit.

Harga. Harga dan ketersediaan semua Kandungan pada Inikan Bola adalah tetap dan tidak berubah pada bila-bila masa sebelum anda klik butang melanggan menunjukkan bahawa anda ingin membeli kandungan.

4. Langganan
Penetapan Harga. Apabila anda membeli langganan, anda akan dikenakan bayaran pada kadar yang terpakai pada masa persetujuan anda untuk melanggan. Jika harga langganan meningkatkan kemudian, Inikan Bola akan memberitahu anda. Peningkatan ini akan terpakai kepada pembayaran depan berikutan daripada anda selepas notis itu, dengan syarat bahawa anda telah diberi notis terlebih dahulu sekurang-kurangnya 10 hari sebelum bayaran dibuat. Jika anda diberi notis kurang daripada 10 hari, kenaikan harga tidak akan terpakai sehingga pembayaran selepas bayaran yang seterusnya.

Perubahan Harga. Jika anda tidak mahu membayar harga yang lebih tinggi untuk langganan, anda boleh membatalkan langganan itu mengikut cara yang dinyatakan di dalam pusat bantuan Inikan Bola dan anda tidak akan dikenakan bayaran sejumlah lagi untuk langganan tersebut, dengan syarat anda telah memberitahu kami sebelum akhir tempoh bil semasa. Dalam beberapa kes di mana Pembekal meningkatkan harga langganan Inikan Bola boleh membatalkan langganan anda melainkan anda bersetuju untuk melanggan semula dengan harga yang baru. Jika langganan anda dibatalkan dan kemudiannya anda mahu untuk melanggan semula, anda akan dikenakan bayaran pada kadar langganan semasa ketika itu.

5. Hak dan Sekatan
Lesen untuk Menggunakan Kandungan. Berikutan pembayaran yuran berkenaan untuk Kandungan, anda akan mempunyai hak bukan eksklusif, untuk tempoh yang dipilih oleh anda dalam kes pembelian untuk tempoh sewaan, dan dalam kes-kes lain selagi Inikan Bola mempunyai hak untuk memberikan anda Kandungan, untuk memuat turun atau menstrim, dalam setiap kes, semata-mata sebagaimana yang dibenarkan dengan nyata oleh Inikan Bola melalui antara muka pengguna Inikan Bola dan tertakluk kepada sekatan yang dinyatakan dalam Terma dan dasar-dasar yang berkaitan, salinan Kandungan yang terpakai bagi Peranti anda dan untuk melihat, penggunaan, dan memaparkan Kandungan pada Devices anda atau sebagaimana yang dibenarkan oleh Inikan Bola sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan untuk kegunaan peribadi, bukan komersil sahaja. Semua hak, hak milik dan kepentingan dalam Inikan Bola dan Kandungan tidak secara nyata diberikan kepada anda dalam Terma adalah terpelihara oleh Inikan Bola dan pemberi lesennya.

Pelanggaran Syarat Lesen. Jika anda melanggar mana-mana terma dan syarat-syarat, hak-hak anda di bawah lesen ini akan segera menamatkan dan Inikan Bola boleh menamatkan akses anda ke Inikan Bola, Kandungan dan / atau akaun Inikan Bola anda tanpa bayaran balik kepada anda.

Pembahagian atau Tugasan kepada Pihak Ketiga. Anda tidak boleh menjual, menyewa, memajak, mengedarkan semula, menyiarkan, menghantar, berkomunikasi, mengubah suai, mengeluarkan lesen kecil atau memindahkan atau memberikan apa-apa Kandungan tanpa kebenaran, termasuk yang berkaitan dengan sebarang muat turun kandungan yang anda boleh mendapatkan melalui Inikan Bola. Penggunaan mana-mana alat atau ciri yang disediakan sebagai sebahagian diberi kuasa Inikan Bola (contohnya, “Cadangan Sosial”) tidak melanggar peruntukan ini selagi anda menggunakan alat yang dibenarkan seperti yang khusus dan hanya dengan cara yang ditetapkan dan dibolehkan oleh Inikan Bola .

Menawan Strim. Anda tidak boleh menggunakan Inikan Bola atau mana-mana kandungan bersempena dengan mana-mana aliran-merobek, aliran menangkap atau perisian yang sama untuk merakam atau membuat salinan mana-mana Kandungan yang diberikan kepada anda dalam format strim.

Berkongsi. Anda tidak boleh menggunakan kandungan sebagai sebahagian daripada apa-apa perkhidmatan untuk berkongsi, pinjaman atau penggunaan pelbagai orang, atau bagi maksud mana-mana institusi yang lain, kecuali dibenarkan secara khusus dan hanya dengan cara yang ditetapkan dan dibolehkan oleh Inikan Bola (contohnya, melalui “Media Sosial”).

Ciri-ciri keselamatan. Anda tidak boleh mencuba untuk, atau membantu, memberi kuasa atau menggalakkan orang lain untuk memintas, melumpuhkan atau mengalahkan mana-mana ciri-ciri keselamatan atau komponen, seperti perisian pengurusan hak digital atau penyulitan yang melindungi, mengelirukan atau menyekat akses kepada mana-mana Kandungan atau Inikan Bola. Jika anda melanggar mana-mana ciri-ciri keselamatan, anda boleh menanggung liabiliti sivil atau jenayah.

Notis proprietari. Anda tidak boleh mengeluarkan apa-apa label atau notis undang-undang atau hak milik termasuk dalam mana-mana Kandungan, dan anda tidak boleh mencuba untuk mengubah suai mana-mana Kandungan yang diperoleh melalui Inikan Bola, termasuk apa-apa pengubahsuaian dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menukar apa-apa tanda pemilikan atau sumber Kandungan.
Dalam kes pembelian langganan, Inikan Bola boleh memberikan bayaran balik bagi keseluruhan tempoh atau pemulangan wang untuk isu-isu tidak diterima dalam baki tempoh langganan.

Pembuangan atau Ketiadaan Kandungan. Tertakluk kepada Terma, Kandungan yang anda beli akan disediakan untuk anda melalui Inikan Bola untuk tempoh yang dipilih oleh anda, dalam kes pembelian untuk tempoh sewaan dan dalam kes-kes lain selagi Inikan Bola mempunyai hak untuk membuat apa-apa kandungan disediakan untuk anda. Dalam kes-kes tertentu (contohnya, jika Inikan Bola kehilangan hak yang berkaitan, menamatkan perkhidmatan atau Kandungan tidak diteruskan, melanggar syarat atau undang-undang), Inikan Bola boleh keluarkan dari Peranti anda atau berhenti memberi anda akses kepada kandungan tertentu yang anda beli. Inikan Bola akan menyediakan anda dengan notis terlebih dahulu yang munasabah mana-mana penyingkiran atau pemberhentian itu. Jika anda tidak dapat untuk memuat turun satu salinan Kandungan sebelum penyingkiran atau pemberhentian itu, kemudian Inikan Bola akan menawarkan anda sama ada (a) Kandungan ganti, jika boleh atau (b) bayaran balik harga Kandungan. Jika Inikan Bola mengeluarkan bayaran balik, bayaran balik harga pembelian anda itu adalah remedi tunggal anda.

Kesan Bayaran Balik. Jika bayaran balik harga pembelian Kandungan untuk apa-apa sebab dikeluarkan kepada anda, anda tidak lagi akan mempunyai hak untuk mengakses kandungan yang berkaitan.

Pilih, Salin dan Tampal. Pilih, menyalin dan fungsi paste mungkin tersedia untuk beberapa kandungan berasaskan teks, dan anda mesti menggunakan ciri-ciri ini dalam had yang ditetapkan dan hanya untuk tujuan peribadi, bukan komersil.

Akaun Pelbagai. Jika anda mempunyai berbilang akaun Inikan Bola dengan nama pengguna yang berbeza, dalam beberapa kes, anda tidak boleh memindahkan kandungan dari akaun ke akaun yang lain. Hal ini kerana boleh memberi kesan terhadap akaun Inikan Bola anda di masa hadapan.

Had akses pada Peranti. Inikan Bola boleh dari semasa ke semasa menghadkan tempat masa kepada bilangan Peranti dan / atau aplikasi perisian yang anda boleh gunakan untuk mengakses kandungan (untuk maklumat lanjut, sila lawati pautan Bantuan untuk Kandungan yang bertanggungjawab dalam tempoh Inikan Bola). Inikan Bola boleh merakam dan menyimpan nombor peranti pengecam unik Peranti anda untuk menguatkuasakan had tersebut.
Aktiviti Berbahaya.

Jika Terma berubah, anda akan diminta untuk menerima terma baru sebelum anda kandungan pembelian seterusnya. Sebaik sahaja anda telah menerima terma-terma yang baru, mereka akan dikenakan kepada penggunaan semua kandungan (termasuk Kandungan anda beli pada masa lalu) dan semua pembelian berikutnya, sehingga kita memberitahu anda tentang perubahan selanjutnya.

Jika anda menolak untuk menerima terma dikemaskini maka anda tidak akan dapat membeli apa-apa Kandungan selanjutnya melalui Inikan Bola, dan versi terbaru Terma yang anda terima akan terus terpakai bagi penggunaan Kandungan.